Grupa Al-Anon

Grupa Al-Anon(dla osób współuzależnionych od alkoholika) spotyka sie na tzw. mityngach Al-Anon w każdy piątek, o godz. 20:00. W piątki o godz. 20:00 (w salce obok) spotykają sią także uczestnicy spotkań Grupy AA. Spotkania nasze odbywają się w Centrum Polskiej Misji Katolickiej w Offenbachu. Adres: Berliner Str. 274, 63067 Offenbach

Członków rodzin i przyjaciół alkoholików serdecznie zapraszamy.

Al-Anon jest światową wspólnotą samopomocową dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Wspólnota ta istnieje już ponad 60 lat w ponad 130 krajach świata i liczy ok.24.000 grup. Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach, które nie dotyczą wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ani nie odrzuca.

W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Wspólnota Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie rodzin alkoholików i dodawanie im otuchy oraz przez dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Kontakt: Kasia
E-mail: awyst@t-online.de
Tel: 06104 4 53 67
Handy: 0176 56 54 06 12

GRUPY: