Szkoła polska


Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem prowadzone są lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 4 do 16 lat). Treść zajęć oparta jest na zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i zawiera naukę czytania, pisania, elementy historii, kultury, geografii i wiedzy o współczesnej Polsce. Ich specyfiką jest także nacisk na prawidłową wymowę i sygnalizowanie rodzicom ewentualnych problemów artykulacyjnych dzieci. Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji logopedycznych.

 

SZKOŁA: