Szkoła polska

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem prowadzone są lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 6 do 18 lat). Treść zajęć oparta jest na zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i zawiera naukę czytania, pisania, elementy historii, kultury, geografii i wiedzy o współczesnej Polsce. Ich specyfiką jest także nacisk na prawidłową wymowę i sygnalizowanie rodzicom ewentualnych problemów artykulacyjnych dzieci.

Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Prowadzimy nabór uczniów w wieku 6-18 lat do naszej przyparafialnej szkoły polskiej. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem szkoły. Skany formularzy zgłoszeniowych należy wysłać na adres: zielinska.ewa@outlook.com lub dostarczyć do biura parafialnego.
Rok szkolny rozpocznie się w drugiej połowie września. Planujemy prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, jednak w zależności od obostrzeń wprowadzanych przez władze miasta i kurii nie możemy wykluczyć możliwości nauczania zdalnego.

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Regulamin

  • Uczniowie szkoły otrzymają również polonijną legitymację ucznia, uprawniającą do zniżek na przejazdy środkami transportu publicznego oraz przy zakupie biletów wstępu do muzeów i parków narodowych w Polsce.

  • Wniosek o legitymację ucznia

  • Podziękowanie za wsparcie dla:

    Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2022r. dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", na wykonanie zadania publicznego: „Wsparcie edukacji polonijnej w Republice Federalnej Niemiec”.
    Wsparcie w ramach zadania dotyczy przekazania środków finansowych organizacjom polonijnym na organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz realizację inicjatyw i wydarzeń promujących i popularyzujących j. polski, historię Polski oraz wiedzę o Polsce.