Galeria

10.09.2017 - Polsko-niemiecki festyn parafialny


W niedzielę 10 września Polska Misja Katolicka w Offenbah i niemiecka parafia św. Piotra świętowały razem festyn parafialny.Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja. Festyn rozpoczął się dwujęzyczną, wspólną Mszą św. o godzinie 11.00. Po Mszy św. podczas wspólnego świętowania na placu obok kościoła przedstawienie o Czeronym Kaptruku zaprezentowały dzieci z polskiej szkoły działającej przy Misji. Wystąpiła także Schola oraz zespół muzyczny Gama Band. Zespół POLONEZ zaprezentował polskie tańce i przyśpiewki ludowe. Dochód z festynu przeznaczony był na przygotowanie przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 30 lecia Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach.INFORMACJE: