Zapisy na rok szkolny 2021/2022

Prowadzimy nabór uczniów w wieku 5-18 lat do naszej przyparafialnej szkoły polskiej. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem szkoły. Skany formularzy zgłoszeniowych należy wysłać na adres: zielinska.ewa@outlook.com lub dostarczyć do biura parafialnego.
Rok szkolny rozpocznie się w drugiej połowie września. Planujemy prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, jednak w zależności od obostrzeń wprowadzanych przez władze miasta i kurii nie możemy wykluczyć możliwości nauczania zdalnego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie negatywnego wyniku testu (np. Testheft ze szkoły niemieckiej).

Dokumenty do pobrania

  • Formularz zgłoszeniowy

  • Regulamin szkoły

  • Wniosek o legitymację ucznia

  • SZKOŁA: