Dlaczego warto zapisać dziecko na język polski?


1. Pielęgnowanie tożsamości językowej i kulturowej sprzyja mądrze rozumianej integracji w nowym kraju i rozwija osobowość. (Najnowsze badania pokazują, że język kraju pochodzenia wzbogaca umiejętności komunikacyjne dziecka i sprzyja uczeniu się nowego języka.)

2. Umożliwia to zachowanie bliskiego kontaktu z rodziną w Polsce, co jest niezwykle ważne w procesie wychowawczym.

3. Tylko szkoła umożliwia uczenie się wszystkich sprawności w literackiej odmianie języka. (W domu dzieci przyswajają sobie taką polszczyznę, jaką posługują się rodzice. Rzadko jest ona wzorcowa i obejmuje czytanie i pisanie.)

4. Nasi uczniowie mają możliwość przygotowania się do zdobycia międzynarodowego certyfikatu z j. polskiego jako języka obcego, co stanowi atut na rynku pracy.

„Uczmy dzieci języka polskiego. Po buntach i odrzuceniu nastąpi dzień, w którym okażą nam zdumioną wdzięczność albo zapytają z żalem: dlaczego nie nauczyłaś mnie mówić po polsku?” (D. Mostwin, Trzecia wartość) 

SZKOŁA: