Galeria

15.10.2016 - Jubileusz 20-lecia Chrześcijańskiego Centrum


W sobotę 15 października 2016 w Haus Concordia obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Nimeczech oraz 15-lecie ośrodka Concordia. Mszę św. celebrował ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przedstawiciel Ojca świętego Franciszka do spraw nuncjatur. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomaci oraz przedstawiciele organizacji polonijnych z Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz z Niemiec. Wystąpiła Schola Wiesbaden oraz Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ Darmstadt.


INFORMACJE: