Galeria

22.05.2016 - Jubileusz ks. Stanisława Ludwiczaka 55 lat kapłaństwa


22 maja na Mszy św. o 11.30 obchodziliśmy Jubileusz 55 lat kapłaństwa ks. Ludwiczaka - emerytowanego proboszcza PMK Offenbach. W koncelegrowanej Mszy św. udział wzięli ks. proboszcz Tadeusz Michalik, ks. wikariusz Janusz Liszka, ks. Łukasz Szafera, ks. Maciej Hułas oraz proboszcz parafii niemieckiej ks. Janusz Piotrowski. Wśród wiernych obecni byli przedstawiciele Rady Parafialnej oraz dzieci z Punktu Nauczania Języka Polskiego przy PMK Offenbach prowadzonego przez Panią Elżbietę Reszkę-Rybicką Spotkanie było pożegnaniem ks. Stanisława Ludwiczaka w Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach.

Ksiądz Stanisław Ludwiczak, ur. 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie 21 maja 1961 r. we Włocławku z rąk bp. Franciszka Korszyńskiego i został włączony do duchowieństwa diecezji włocławskiej. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza przy kościele farnym pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, po czym wyjechał na studia specjalistyczne do Paryża, rozpoczynając tym samym życie na emigracji, które trwa do chwili obecnej.

Ks. Ludwiczak łączył studia paryskie z pracą katechetyczną, pracą jako nauczyciel w Polskim Gimnazjum w Les Ageux pod Paryżem, jako duszpasterz we francuskiej parafii Herblay oraz polskiej parafii w St. Denis na przedmieściach Paryża.

W latach 70. pracował duszpastersko w centrum Paryża jako proboszcz polskiego kościoła pw. NMP Wniebowziętej, gdzie posługiwał miejscowej Polonii, organizował uroczystości okolicznościowe o charakterze patriotycznym i kulturalnym na których bywał ówczesny mer Paryża Jacques Chirac. Ponadto organizował pomoc charytatywną przeznaczoną dla rodaków w Polsce, podejmował i wspierał dysydentów politycznych z Polski oraz niezależnych ludzi kultury, których drogi emigracyjne wiodły przez Paryż (śp. Jacek Kaczmarski i in.).

W latach 1983-1987 pracował w Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa jako redaktor rubryki monachijskiej. Prowadził wówczas audycje radiowe o tematyce religijnej, społecznej i kulturalnej. W tamtym czasie jako dziennikarz akredytowany przy Stolicy Apostolskiej towarzyszył również Janowi Pawłowi II w pielgrzymce do Ameryki Południowej trwającej od 31 marca do 12 kwietnia 1987 r.

Od 1988 r. został proboszczem nowoutworzonej placówki Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach/M. przy kościele pw. Św Piotra, obejmującej północne dekanaty diecezji mogunckiej: Alsfeld, Darmstadt, Dreieich, Giessen, Offenbach, Rodgau, Seligenstadt, Wetterau Ost i West. W czasie pełnienia urzędu proboszcza Ks. Stanisław Ludwiczak wraz z Ks. Helmutem Schwankiem koordynował budowę centrum duszpasterskiego przy kościele św. Piotra w Offenbach, które stało się „domem” dla dwóch wspólnot parafialnych: niemieckiej i polskiej. Ks. Ludwiczak swym humanizmem, taktem i zrozumieniem dla trudów jakie emigranci ponoszą zwłaszcza w inicjalnym stadium życia w innym kraju potrafił wykreować wyjątkową familiarna atmosferę wspólnoty, z jaką spotykali się wierni przybywający z Polski do Hesji i odwiedzający kościół i ośrodek PMK w Offenbach.

Staraniem Ks. Ludwiczaka do wspólnoty parafialnej w Offenbach kierowani byli księża wikariusze z których niektórzy łączyli pracę duszpasterską z pracą naukową w usytuowanej w pobliskiej dzielnicy Oberrad znakomitej uczelni Sankt Georgen. Pierwszym wikariuszem polskiej misji w Offenbach był ks. Michał Kieling (1993-2001), obecnie wykładowca historii Kościoła i teologii patrystycznej na UAM w Poznaniu; drugim był ks. Łukasz Szafera (2001-2006), nowomianowany proboszcz niemieckiej parafii w Steinheim; trzecim Ks. Tadeusz Michalik (2006-2008), obecny proboszcz PMK w Offenbach, ostatnim wikariuszem pracującym razem z ks. Ludwiczakiem był śp. ks. Tomasz Badyla (2008-20013, zm. 2015). Gościnność i otwartość Ks. Ludwiczaka była magnesem przyciągających polskich księży studentów z Sankt Georgen, którzy chętnie przebywali na misji korzystając z bogactwa jego wiedzy i doświadczenia.

Otwartość i wrażliwość Ks. Ludwiczaka oraz jego zrozumienie dla przeróżnych kolei losu człowieka na emigracji znalazły odzwierciedlenie we wspomnianym środowisku misji w Offenbach, która stała się miejscem spotkań grup młodzieżowych, grup seniorów, szkoły języka dla dzieci i młodzieży i kultury polskiej, stowarzyszeń katolickich oraz grup AA.

12 czerwca 2011 r. Ks. Ludwiczak obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa przy licznym udziałem duchownych z Niemiec oraz z Polski oraz parafian wspólnoty polskiej i niemieckiej. Po 25 latach prowadzenia PMK w Offenbach w roku 2014 przeszedł na emeryturę i do dzisiaj bierze czynny udział w codziennym życiu parafii.

INFORMACJE: