Galeria

Wprowadzenie nowego proboszcza ks. Tadeusza Michalika w Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach


3 marca 2014 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Tadeusza Michalika w Polskiej Misji Katolickiej w Offenbachu nad Menem. Wprowadzenia dokonał Ksiądz Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech Prałat Stanisław Budyn.


INFORMACJE: